วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รู้จักกับโรคภูมิแพ้ และเครื่องฟอกอากาศช่วยได้อย่างไร

        โลกเราในทุกวันนี้ล้วนเต็มไปด้วยเชื้อโรคและฝุ่นละอองต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นการยากที่เราจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเชื้อโรคและฝุ่นละอองที่มากมายเหล่านี้ ยังเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากมาย รวมทั้งโรคภูมิแพ้ที่กำลังจะพูดต่อไปนี้

โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งในคนปกติไม่มีปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีปฏิกิริยาภูมิที่ไวต่อฝุ่น ตัวไรฝุ่น เชื้อราในอากาศ อาหาร ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ การเปลี่ยนแปลงของอากาศ เป็นต้น และสารที่ก่อให้เกิดโรคนี้เราเรียกกันว่าสารก่อภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้สามารถแบ่งได้ตามอวัยวะที่เกิดโรคได้ 4 โรค คือ

  • โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศ

  • โรคตาอักเสบจากภูมิแพ้

  • โรคหอบหืด

  • โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

อาการที่โดยทั่วไป คือ อาการจาม น้ำมูกไหล คัดจมูก คันตา คันบริเวณเพดานปากและลำคอ อาการต่างๆ นี้เป็นอาการที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ ผู้ที่มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ในร่างกาย แบ่งเป็น 2 แบบ ตามช่วงเวลาการเกิดอาการคือ พวกที่เป็นตลอดปี กับพวกที่เป็นบางฤดู จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นตลอดปี

กลไกการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

เครื่องฟอกอากาศช่วยได้อย่างไร

โดยปกติเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกายบ่อยๆ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะทำการจดจำ และสร้างภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่มีสมบัติเป็นโปรตีน เรียกว่า IgE ( อ่านว่า ไอ-จี-อี ) และเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปอีก สารก่อภูมิแพ้จะไปจับกับ IgE ซึ่งอยู่บนเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดขาวนี้จะแตกออกและปล่อยสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ฮิสตามีน ( histamine ) ออกมา เจ้าสารฮิสตามีนนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เยื่อบุจมูก เยื่อบุตา ลำคอ เกิดการอักเสบ เกิดการบวม และสร้างเมือกออกมามากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล และคันจมูกตามมา

โรคภูมิแพ้สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์คือ ถ่ายทอดจากพ่อและแม่มาสู่ลูก เหมือนภาวะอื่นๆ ในทางกลับกันแม้ว่าพ่อแม่ของเราจะเป็นโรคภูมิแพ้ เราอาจจะไม่มีอาการใดๆ เลยก็ได้ ซึ่งหากกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้ โรคภูมิแพ้ก็จะน้อยลง หรือไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเลย

เครื่องฟอกอากาศ วิธีการป้องกัน วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโรคภูมิแพ้คือ การป้องกันมิให้ได้รับสารที่แพ้ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนเพียงพอ รับประทานอาหารถูกส่วน และไม่เครียด คือการเสริมสุขภาพทั่วไปให้ดีนั้นทำให้อาการทุเลาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น