วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ระบบต่าง ๆ ของเครื่องฟอกอากาศ*******************************************************************************


เครื่องฟอกอากาศระบบ  Media& UVC with TiO2
 
CRA-350, CRA-400, Airguard, AirSteril(AS 350) ,CRA-250
ระบบเครื่องฟอกอากาศเพื่อใช้สำหรับกำจัดมลพิษ เช่น ฝุ่น หมอกควัน บุหรี่ ไอมลพิษ สารเคมีที่ลอยในอากาศ เชื้อไวรัส เชื้อราแบคทีเรีย เกสรดอกไม้ กลิ่นอับชื้น สารอินทรีย์ เป็นต้น สามารถขจัดอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อให้ด้อากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น ปลอดภัย อากาศหมุนเวียนคงที่สม่ำเสมอ
มา พร้อมกับระบบ i-on พ่นอนุภาคไฟฟ้าบวกและลบที่มีความเข้มข้นสูงสุด ทำให้ห้องสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่ออากาศสดชื่น และเหมาะสมกับสภาวะสุขภาพที่ดีของร่างกาย สามารถฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียในอากาศ และสลายกลิ่นอับชื้น รวมถึงกำจัดกลิ่นอับชื่นหรือไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบแผ่นกรองฝุ่น HEPA ดักจับฝุ่นละอองต่าง ๆที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.99% สะดวก ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานตามบ้านเรือน หรือห้องทำงาน
 

 ระบบ  Media & UVC with TiO2  มีระบบการทำงาน ดังนี้
 • Pre-Filter ช่วยกรองฝุ่นหยาบและช่วยยืดอายุการใช้งานของ HEPA เนื่องจากเป็น Filter ที่สามารถล้าง   ทำความสะอาดได้
 • HEPA Filter กรองฝุ่นละเอียดที่ 99 % efficiency
 • Solid Carbon (Activated Carbon Impregnated PU)ช่วยดูดซับสารระเหยและกลิ่นสารเคมีด้วย Activated Carbon ด้วยพื้นที่ผิวที่มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี Open-cell
 • TiO  impregnated Sheet สร้างเเรงหมุนในอากาศ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ของการฆ่าเชื้อด้วยการ
 • เพิ่มระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ ด้วยการลดความเร็วลม
 • อากาศที่หมุนจะช่วยให้ความสามารถฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง
 • UV-C Germicidal lamp มีคุณสมบัติในการทำลาย DNA ของเชื้อโรค เเละเชื้อรา
 •  UV-C พร้อม Reflector ช่วยฆ่าเชื้อด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของแสง
 • TiO  เมื่อใช้ร่วมกับ UV-C จะเกิด  Photo Catalytic Oxidation (PCO) ช่วยกำจัดสาร VOC (Volatile Organic Compounds) ที่นอกเหนือจากสารที่ดูดซับได้ด้วย Activated CarbonPCO สร้าง OH   ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อตามธรรมชาติ
   
  วีดีโอสาธิตการทำงานของระบบ


 
........................................................................................................... 
เครื่องฟอกอากาศระบบ Electrostatic Precipitation


CR-1000,RF-600,RF-1200,PM-300
 
เครื่องฟอกอากาศที่เหมาะกับสำนักงาน ห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการ  
เครื่องฟอกอากาศระบบ Electrostatic Precipitation เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดปัญหาเรื่องเชื้อโรค 
โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ควันบุหรี่ ฝุ่นและกลิ่นต่างๆ สามารถกำจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.01 ไมครอน ที่ปะปนอยู่ในอากาศ
 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดอักเสบ และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ 

 
ใส้กรองของเครื่องฟอกอากาศ ก่อน และหลังการทำความสะอาด
ไส้กรองของเครื่องฟอกอากาศระบบ  
Electrostatic Precipitationสามารถ
ถอดล้างทำความสะอาดได้บ่อยครั้งตาม
ที่ต้องการจึงไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก
และเชื้อโรค และยังช่วยประหยัดวัสดุ
สิ้นเปลืองและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 


วีดีโอแสดงการทำงานของระบบ  Electrostatic Precipitation ซึ่งมีหลักการใช้ระบบปล่อยกระแส
ไฟฟ้า(คล้าย ๆ กับไฟฟ้าสถิต) ในการทำลายฝุ่นและเชื้อโรค ทำให้อากาศที่ผ่านออกมาจาำกเครื่องฟอก
อากาศระบบ  Electrostatic Precipitators นั้นสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
................................................................ 
เครื่องฟอกอากาศระบบ Media Filter


SC-150, MT- 1251,MT-1251-45,MT-Mobile


เครื่องฟอกอากาศระบบ Media Filter เหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศระบบ Media Filter เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดปัญหาเรื่องเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ควันบุหรี่ ฝุ่นและกลิ่นต่างๆ สามารถกำจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.01 ไมครอน ที่ปะปนอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดอักเสบ และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ


วีดีโอแสดงการทำงานของระบบ  Media Filter